Nieuws

Ook bij schoolbesturen meer aandacht nodig voor energie

8 scholen naar energieneutraal 1 7pS3Z5Zeer energiezuinige scholen bouwen kan. Er is echter bij zowel opdrachtnemers (partijen uit de bouw- en vastgoedsector), als opdrachtgevers (scholen en gemeenten) meer aandacht nodig voor oplevering, beheer en onderhoud. Dat blijkt uit een jaar lang monitoren. Acht zeer energiezuinige scholen zijn een jaar lang gemonitord. 

Acht nieuwbouwscholen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn een jaar lang gemonitord. De monitoring bestond uit het meten en analyseren van de energieverbruiken, diverse binnenklimaataspecten en de gebruikerstevredenheid gedurende vier seizoenen. De bevindingen zijn besproken met alle betrokkenen, die vervolgens verbeteringen konden doorvoeren.

De monitoring heeft een schat aan informatie opgeleverd. Belangrijkst is het bewijs dat er inderdaad grote stappen zijn gemaakt richting energieneutraal. Daarnaast voldoet de kwaliteit van het binnenmilieu vaak aan het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Berekende en gemeten energiegebruiken

Berekende en gemeten energiegebruiken RVOOnder andere de berekende en gemeten energiegebruiken zijn gepubliceerd; zie de grafiek hiernaast. De grafiek geeft een overzicht van de berekende en de gemeten gebouwgebonden energiegebruiken. Dit zijn de verbruiken voor verwarming, koeling, ventilatie, warmtapwater en verlichting. De scholen zijn oplopend gesorteerd volgens de berekende energiegebruiken. Opvallend is dat er vaak grote verschillen zijn tussen berekende en gemeten waarden.

Resultaten na herinregelen

In het onderzoek naar deze scholen is ook onderzocht waarom deze verschillen zo groot zijn. Een goede inregeling van de installaties blijkt cruciaal om de berekende energieprestaties waar te maken.

Beheer en onderhoud

Eén van de conclusies van het onderzoek is dan ook dat er meer aandacht nodig is voor oplevering, beheer en onderhoud. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers moeten meer aandacht hebben en verantwoordelijkheid nemen voor goede controle bij de oplevering van gebouw en installaties, goede instructies voor de gebruikers, goede overdracht aan het onderhoudsbureau, snel oplossen van storingen, monitoring van energiegebruiken en binnenmilieu-aspecten, inventariseren van gebruikerservaringen en snel doorvoeren van correcties en verbeteringen. Die verbeteringen dienen ertoe te leiden dat de scholen daadwerkelijk zo energiezuinig en fris zijn, als vooraf is beoogd en dat ook gedurende de exploitatieperiode kunnen blijven.