Nieuws

Groen Denken en Doen: DuurzaamDoor gaat verder

groendenkenendoenDuurzaamDoor brengt geen zonnepanelen of groene daken aan de man. We zijn een hefboom voor integrale duurzaamheidsconcepten. 'Om massa te maken moeten we slimme vormen van samenwerking verspreiden,' zegt voorzitter Joke Kersten in een interview in Publiek Denken.

Duurzame idee├źn zijn er genoeg. Om de beweging momentum te geven, moeten we slimme samenwerkingsvormen bedenken. Juist hierin heeft Programma DuurzaamDoor ervaring. 'Samen ben je creatiever, innovatiever en heb je een breder bereik,' vertelt Joke Kersten. 'Het doel van DuurzaamDoor is om de Nederlandse economie uiteindelijk circulair te maken. Dat we gaan denken in nieuwe kringlopen, om duurzame doorbraken te forceren. En dan heb ik het dus niet over een dijkdoorbraak, maar over de figuurlijke betekenis: een trendbreuk.'